Print Friendly, PDF & Email

Om Virum Grundejerforening

Virum Grundejerforening varetager medlemmernes tarv i almindelighed, har opmærksomheden henvendt på offentlige anliggender, og hvad der i øvrigt måtte være af interesse for Virum og for den enkelte grundejer.

Foreningen er åben for grundejere i Virum. Se vejoversigt her.

Virum Grundejerforening drives i dagligdagen af en bestyrelse. Se Bestyrelsessammensætningen her

Foreningens vedtægter kan ses her.

Bestyrelsen

Se bestyrelsen

Foreningens Historie

Læs mere

Vejoversigt

Læs mere